Full screen

Døds- og taksigelsesannoncer 
Den ønskede tekst sendes til annonce@k.dk eller indtelefoneres på 33 48 05 00. Spørg efter annonceafdelingen.

Den færdige annoncetekst skal være Kristeligt Dagblad i hænde senest kl. 13.00 hverdagen før den ønskede indrykningsdato. Vi hjælper gerne med råd og vejledning, så annoncen bliver udformet bedst muligt. 

Dødsannoncen sendes til korrektur via e-mail. 

Faktura sendes pr. e-mail, efter annoncen har været indrykket i avisen.

Layout 
Døds- og taksigelsesannoncer kan være en spalte eller to spalter i bredden. Der kan tilvælges stjerne og kors ved fødsels- og dødsdato, og der er mulighed for at inkludere et symbol. 

Prisen er 13,50 kr. pr. annoncemillimeter ekskl. moms. 

Faktura sendes pr. e-mail, efter annoncen har været indrykket i avisen. 

Ved generelle spørgsmål kontakt os på annonce@k.dk.