Full screen

Personlige annoncer og boligannoncer
Den ønskede tekst sendes til annonce@k.dk eller indtelefoneres på 33 48 05 00. Spørg efter annonceafdelingen.

Den færdige annoncetekst skal være avisen i hænde senest to hverdage før den ønskede indrykningsdato. Vi hjælper gerne med råd og vejledning, så annoncen bliver udformet bedst muligt. 

Faktura sendes pr. e-mail, efter annoncen har været indrykket i avisen. 

Ved generelle spørgsmål kontakt os på annonce@k.dk.